Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van FlexxCon BV, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van www.flexxcon.com, gaat U akkoord met deze disclaimer. Indien U het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet. De op deze website getoonde informatie wordt door FlexxCon BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. FlexxCon BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel FlexxCon BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is FlexxCon BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. FlexxCon BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.