Belasting

De roosterkeuze hangt af van de overspanning en de optredende belasting. In de datasheets is deze belasting doorgegeven op basis van gelijkmatig verdeelde belasting. We maken onderscheid in onderstaande soorten belasting:

  • Gelijkmatig verdeelde belasting: een belasting waarbij de lengte en breedte van het belastingoppervlak, een significante grootte hebben ten opzichte van het constructiedeel.
  • Een puntlast is een kracht of moment die op een welbepaald punt inwerkt op de constructie.
  • Lijnbelasting: een lijnbelasting is een kracht of moment die inwerkt over een zekere lengte van een constructieonderdeel. De grootte van de belasting kan variëren over de lengte waarover de lijn last inwerkt.

Voor meer informatie, bekijk de datasheets.