Nieuwe website FlexxCon online

Afgelopen vrijdag 13 juni is onze nieuwe website online gegaan. De oude site was inmiddels te statisch en verouderd. Met de nieuwe site beogen we niet alleen een dynamischer en spannender uiterlijk maar ook meer, sneller en beter informatie te verstrekken.

Nieuw zijn onder andere:

  • Nieuwsrubriek
  • Wikibibliotheek met downloads
  • Vrijwel al het beeldmateriaal
  • Videoitems